Zgodnie z projektem gminy będą mogły zbywać członkom kooperatyw mieszkaniowych i nowym spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości w drodze przetargu z bonifikatą. Samorządy będą mogły też ubiegać się o bezzwrotny grant z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną na swoim terenie.
Zasady współdziałania członków określać ma umowa kooperatywy mieszkaniowej albo umowa spółki cywilnej. Kontrakt taki ma być zawierany w formie aktu notarialnego między co najmniej trzema stronami. Stroną umowy będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna.
Przypomnijmy, że wiceminister Anna Kornecka w wywiadzie dla nas („Bon mieszkaniowy w Nowym Polskim Ładzie” DGP z 9 marca 2021 r., nr 46), zapowiadając tę inicjatywę, wskazywała, że w obecnych warunkach kooperatywy mogą funkcjonować, ale nie ma żadnych zasad, które je regulują.
– Mówimy tu o budowaniu mieszkań przez prywatne podmioty, ale chcemy dać im możliwość preferencyjnego nabywania gruntów. Może być to rozłożenie zakupu działki na raty albo bonifikata w cenie zakupu gruntu. Ta preferencja potrzebna jest po to, by beneficjentami kooperatyw mieszkaniowych mogły być osoby, które w normalnych warunkach rynkowych nie mogą sobie pozwolić na zakup działki i budowę domu. Projekt ten ma więc wspierać zarówno prywatnych inwestorów, jak i gminy w oddolnym budownictwie mieszkaniowym – tłumaczyła.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach