Wczoraj podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego (RDS) odbyła się debata na temat założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2022 r. Rząd chce, aby wskaźnik ten był na poziomie 100 proc. w tzw. ujęciu nominalnym. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie ok. 0,5 mln pracowników pozostanie na tym samym poziomie. Nie będzie też wzrostu kwot bazowych dla poszczególnych grup zawodowych.
Członkowie rządu przekonują, że takie rozwiązanie nie wyklucza podwyżek dla części osób lub nawet określonych grup pracowników. Zastrzegają jednak, że wszystko zależy od kondycji finansowej państwa i takie decyzje nie będą podejmowane z automatu.