Przypomnijmy, jest to krok w stronę dalszej cyfryzacji i automatyzacji administracji. Zakłada m.in. możliwość zameldowania i wymeldowania się, zgłoszenia wyjazdu i powrotu do kraju, pobrania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych, a także zaświadczenia o stanie cywilnym bez udziału urzędnika (o założeniach projektu pisaliśmy w tekście „Zrób to sam, czyli automat zamiast urzędnika”, DGP nr 71/2021).
Regulacja wprowadza również nowość w postaci możliwości pobrania dokumentu zawierającego informację, komu zostały udostępnione dane osobowe obywatela lub jego dzieci – dotyczy to zarówno rejestru PESEL, jak i Rejestru Dowodów Osobistych. Ma to mieć miejsce poprzez zapis zindywidualizowanych logo użytkowników. Będą one dostępne za okres do pięciu lat wstecz. W tym celu utworzona zostanie specjalna platforma w witrynie gov.pl, zaś obywatel uzyska do niej dostęp po identyfikacji za pomocą profilu zaufanego lub osobistego (wydanego z elektronicznym dowodem osobistym).
Twórcy projektu argumentują, że zaproponowane rozwiązania przyspieszą załatwianie spraw oraz zredukują ilość papierowej dokumentacji. Wskazują również na rozwój w zakresie usług cyfrowych – z danych udostępnionych na stronie rządu wynika, że w 2020 r. ponad 4 mln osób założyły profil zaufany, co sprawia, że obecnie korzysta z niego 11 mln obywateli.
Reklama
Rząd zakłada, że poszczególne usługi będą wchodzić w życie stopniowo, począwszy od marca 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów