Sąd przyjrzał się bliżej uchwale gminy Tokarnia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, po tym jak jej treść zaskarżył prokurator rejonowy w Myślenicach.
Prokuratorowi nie spodobały się zapisy zawierające liczne powtórzenia przepisów ustawy z 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218). Rada w treść uchwały wpisała m.in., że zespół powołuje zarządzeniem wójt gminy, że zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem a podmiotami wchodzącymi w jego skład, że spotkania odbywają się w zależności od potrzeb. W ocenie prokuratora zawarcie w akcie prawa miejscowego powtórzeń ustawowych jest sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej.