Przyjęcie uchwały w podanym kształcie byłoby wadliwe. Kwota emisji, przeznaczona na ściśle określony cel, czyli pokrycie planowanego deficytu, nie odpowiada bowiem parametrom budżetu miasta w zakresie przychodów z tej emisji.
Analizę podanego zapytania warto zacząć od przypomnieniem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Postanowiono w nim, że: