• Senat za coroczną waloryzacją kryterium w Funduszu Alimentacyjnym
Próg dochodowy, który rodzic musi spełnić, aby otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, będzie od 2022 r. podnoszony co roku o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką poprawkę przyjął Senat do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Przepisy w wersji uchwalonej przez Sejm zakładają bowiem, że weryfikacja kryterium będzie następowała co trzy lata o skumulowany za ten okres procentowy wzrost najniższej pensji, a po raz pierwszy taki mechanizm ma być zastosowany w 2023 r. Ponadto senatorowie doprecyzowali przepisy związane z wydawaniem przez ośrodki pomocy społecznej zaświadczeń o dochodzie dla osób, które korzystają z programu „Czyste powietrze”. Teraz ustawą ponownie zajmą się posłowie, którzy zdecydują o uwzględnieniu lub odrzuceniu senackich zmian.