Reklama

"Dyrektywa wyznacza także nowe cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i precyzuje, że do 2025 r. minimum 55% odpadów komunalnych (wagowo) będzie musiało zostać poddane recyklingowi. Cel ten wzrośnie do 60%. do 2030 r. i 65% do 2035 r." - czytamy w komunikacie.

Prócz Polski KE skierowała uzasadnione opinie w tej sprawie do Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

W październiku 2020 r. Komisja skierowała do tych państw wezwania do usunięcia uchybienia. Teraz zdecydowała teraz o skierowaniu do tych państw uzasadnionych opinii. Państwa, o których mowa, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie sprawy mogą zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości.