To już drugie rozstrzygnięcie wojewody w sprawie toczącego się od kilku lat sporu. Powstał on na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13), który stwierdził, że uzależnienie przyznania opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego od tego, czy niepełnosprawność członka rodziny powstała, zanim skończył 18 lub 25 lat, narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie orzekli jednocześnie, że wykonanie wyroku wymaga zmiany zakwestionowanego art. 17 ust. 1b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).
Zwrot po raz pierwszy…