W projekcie przewidziano wprowadzenie cyfrowych załączników graficznych, które mają m.in. ujednolicić sposób przedstawiania godła narodowego, wizerunku orła oraz przedstawić wzorzec barw narodowych. Obecna ustawa takich wzorców nie zawiera, co powoduje, że większość symboli narodowych, także w ramach administracji publicznej, przedstawia się nieprawidłowo. Projekt przewiduje również załączenie wzoru cyfrowej formy partytur. Zmiany obejmą terminologię. Pojawi się pojęcie „herbu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej”, powróci także „Chorągiew Rzeczpospolitej”.
Ministerstwo uzasadnia potrzebę uchwalenia nowej ustawy koniecznością lepszej ochrony symboli narodowych i ujednolicenia nazewnictwa, które budziło niejednokrotnie wątpliwości orzecznicze. Pierwotnie prace nad projektem miały zakończyć się już w 2018 r., jednak ostatecznie szerszych zmian wówczas nie dokonano. Propozycje wzbudziły wówczas liczne kontrowersje, ponieważ uznano, że ustawa jest próbą wprowadzenia generalnych zmian w obszarze symboli narodowych.