Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu, który uwzględnił skargę na bezczynność wojewody. Skierowała ją matka, która w sierpniu 2019 r. złożyła wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na dwójkę dzieci. Ośrodek pomocy społecznej przekazał go we wrześniu 2019 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo w sprawie miały zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Problem w tym, że wniosek przez wiele miesięcy czekał na rozpoznanie, a wnoszone przez kobietę ponaglenia nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Matka postanowiła więc w październiku 2020 r. złożyć skargę na wojewodę do sądu.
W odpowiedzi organ wniósł o jej oddalenie. Wyjaśnił, że niezwłocznie po otrzymaniu skargi podjął kroki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W efekcie jeszcze w tym samym miesiącu ustalił prawo do świadczenia 500+ na dzieci od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Jednocześnie wojewoda zwrócił uwagę na ogromne obciążenie liczbą załatwianych spraw, w których mają zastosowanie unijne przepisy.