Grupa posłów zwróciła się do ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustanowienie wynagrodzeń dla sołtysów. W interpelacji podkreślali, że osoby te pracują na rzecz mieszkańców, nie otrzymując nic w zamian, a brak jakiejkolwiek gratyfikacji zniechęca do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. – Chcąc zmieniać wieś, musimy zacząć od najważniejszych jej organów – sołtysów, wprowadzając chociażby symboliczne wynagrodzenia, które nie mogą tylko być procentem inkaso – podkreślali autorzy interpelacji, pytając ministrów, kiedy zostanie wypracowana regulacja i czy uda się to jeszcze w 2021 r.
W odpowiedzi resort rolnictwa podkreślił, że sołtys nie jest organem wykonawczym, a jedynie pomocniczym, przez co obecnie pełni swoją funkcję społecznie. Wskazał również, że sołtysom przysługuje dieta za wydatki poniesione podczas sprawowania swojej funkcji. O jej wysokości decyduje rada gminy (uchwałą), przez co jej wysokość różni się w poszczególnych samorządach. Sołtys uzyskuje też prowizję od pobranego podatku od nieruchomości.