Jakub Mielczarek Związek Województw RP Polskie Regiony
Jaki wpływ na kształt udostępnionego do konsultacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) miały samorządy szczebla wojewódzkiego?