Związek Gmin Wiejskich RP (ZGW) planuje na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) wrócić do tematu ustalania granic wsi i miast. Ma już gotowy projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.
– Po raz kolejny przedstawimy nasze propozycje. Ich wprowadzenie jest konieczne. Zabiegamy o to już od lat, ale bez skutku. Tymczasem nie możemy się zgodzić na obecną praktykę zawłaszczania części gmin wiejskich – mówi Leszek Świętalski ze ZGW. – Co roku wydawane jest rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające granice gmin. Część z tych zmian polega na zagarnianiu przez miasta terenów gmin wiejskich z ich mieniem. Często z pominięciem zdania mieszkańców – dodaje.