KPO składa się z kilku komponentów. – Nas najbardziej interesuje komponent E. Skupia się on na promocji zeroemisyjnego transportu zbiorowego, poprawie dostępności transportowej i bezpieczeństwa na drogach – mówi Mikołaj Pieńkos, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Zarządu Dróg Miejskich.
Zauważa, że w projekcie jako zeroemisyjny transport są traktowane tylko autobusy elektryczne, pomija się natomiast pieszych, rowerzystów i tramwaje. Poprawa dostępności transportowej jest rozumiana wyłącznie jako modernizacja kolei, czyli nie dotyczy inwestycji w transport w miastach. Bezpieczeństwo na drogach to głównie budowa obwodnic.