Infrastruktura dla pieszych i dla rowerów została potraktowana po macoszemu w projekcie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który znajduje się w konsultacjach. I chociaż spacerowicze i rowerzyści są częścią indywidualnego transportu – co od lat wskazują eksperci – rzadko znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych.

KPO składa się z kilku komponentów. – Nas najbardziej interesuje komponent E. Skupia się on na promocji zeroemisyjnego transportu zbiorowego, poprawie dostępności transportowej i bezpieczeństwa na drogach – mówi Mikołaj Pieńkos, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Zarządu Dróg Miejskich.
Zauważa, że w projekcie jako zeroemisyjny transport są traktowane tylko autobusy elektryczne, pomija się natomiast pieszych, rowerzystów i tramwaje. Poprawa dostępności transportowej jest rozumiana wyłącznie jako modernizacja kolei, czyli nie dotyczy inwestycji w transport w miastach. Bezpieczeństwo na drogach to głównie budowa obwodnic.
– W ramach opisanych powyżej priorytetów należy położyć większy nacisk na infrastrukturę dla pieszych i rowerów oraz poprawę bezpieczeństwa drogowego w miastach. Takie działania ZDM realizuje już dziś, ale możliwość skorzystania ze środków KPO z pewnością przyczyniłaby się do przyspieszenia ich realizacji – mówi Mikołaj Pieńkos.
W KPO inwestycje rowerowe znalazły się w komponencie B obejmującym m.in. zieloną transformację miast, ale wyłącznie małych i średnich. W dodatku większość pieniędzy z tej puli będzie przeznaczona na ochronę powietrza. W komponencie E mowa jest co prawda o „punktowych działaniach” obejmujących m.in. przebudowę skrzyżowań, ścieżek rowerowych i doświetlanie przejść dla pieszych, ale jedynie w kontekście poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Inaczej jest w innych krajach. European Cycling Federation (ECF) sprawdziło 15 projektów planów krajów członkowskich, które będą podstawą do sięgnięcia po środki unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Z analizy ECF wynika, że Belgia, Włochy i Łotwa zawarły w nich szczegółowe wytyczne dotyczące inwestowania w ujednoliconą sieć infrastruktury rowerowej: lokalnej i regionalnej, zintegrowanej z systemem transportowym, wspierającej transport multimodalny. Belgia i Słowacja zdecydowały się na wyodrębnienie specjalnej puli tylko na infrastrukturę rowerową, odpowiednio: ponad 450 mln euro i 100 mln euro.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach