Uchwała radnych z Wołomina dotycząca zmiany statutu szpitala - nieważna. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski uznał wprowadzenie zapisu dotyczącego bezwzględnej ochrony życia w placówce za niezgodnie z prawem.

Wojewoda mazowiecki uznał, że wprowadzenie zapisu dotyczącego bezwzględnej ochrony życia w placówce jest niezgodne z prawem i łamie szereg przepisów. Między innymi ustawę o działalności leczniczej, o prawach pacjenta i ustawę o zawodzie lekarza i dentysty. Zdaniem wojewody uchwała narusza też artykuł 53 konstytucji.

Jacek Kozłowski zaznacza, że rada powiatu ma prawo odwołać się od jego decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni. Jak podkreśla, jego decyzja weszła w życie dzisiaj i przepis wprowadzony do statutu szpitala "nie obowiązuje obecnie w obrocie prawnym".

Wojewoda mazowiecki przyznaje, że liczy się z możliwością złożenia odwołania przez szpital. Jednak, jak dodaje, jego urząd ma dobrych prawników, więc nie spodziewa się, by sąd administracyjny wydał niekorzystny dla niego werdykt.

- Będziemy się odwoływać od decyzji wojewody- zapowiedział starosta Wołomina Piotr Uściński. Zdaniem goscia RDC Jacek Kozłowski unieważniając uchwałę radnych powiatu która zmieniła statut wołomińskiego szpitala kierował się polityką. Według starosty zapis o bezwzględnej ochronie życia nie narusza przepisów. Piotr Uściński ma nadzieję, że sąd administracyjny zbada sprawę w sposób merytoryczny i wyda korzystny dla niego werdykt.