Tegoroczna edycja dzieli się na dwa moduły. Pierwszy dotyczy uzyskania wsparcia związanego z likwidacją barier i przewidziane są w nim cztery obszary:
■ obszar A jest związany z przezwyciężaniem bariery transportowej i przewiduje dofinansowanie np. kursu prawa jazdy oraz specjalnego oprzyrządowania do samorządu;