Nowy wymiar komunikacji wewnętrznej
Okres epidemii COVID-19 dostarczył wszystkim – w tym administracji – wielu nowych doświadczeń, które częściowo będzie można wykorzystać także po jej zakończeniu. Dotyczyć to może m.in. rozwiązań umożliwiających porozumiewanie się na odległość wykorzystywanych w codziennej pracy organów administracji publicznej. Z doświadczenia mogę wskazać, iż tryb ten doskonale sprawdził się m.in. w posiedzeniach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w których miałem okazję uczestniczyć. Znacząco ułatwia to pracę tych organów, nie wpływając na gwarancje ochronne przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego czy ich związkom. Rozwiązania te mogą być także z powodzeniem wykorzystywane w pracach organów wykonawczych powiatów czy województw. Zdobyte doświadczenia w tym zakresie z pewnością będą wykorzystywane przy okazji różnego rodzaju spotkań wewnętrznych.