Zakłada on utworzenie, w miejsce dotychczasowych baz danych, Rejestru Dokumentów Paszportowych, który ma stanowić część Systemu Rejestrów Państwowych i będzie skonfigurowany z Rejestrem Dowodów Osobistych, Rejestrem Stanu Cywilnego czy PESEL. To zaś, zdaniem autorów regulacji, pozwoli na lepszy dostęp do aktualnych danych organom paszportowym oraz szybszy obieg informacji.
Dzięki temu zmianie ulegnie obsługa spraw związanych z paszportem – urzędnik będzie generował wniosek o wydanie dokumentu bezpośrednio w aplikacji, jednocześnie porównując dane i potwierdzając tożsamość w oparciu o rejestry państwowe. Obywatel zaś będzie mógł elektronicznie zweryfikować ważność paszportu, sprawdzić dane czy zgłosić jego utratę.
Projekt zakłada, że funkcjonariusze będą uprawnieni do fizycznego odebrania dokumentów, które zgodnie z danymi z RDP zostały unieważnione. Straż Graniczna – w każdym przypadku, zaś inni funkcjonariusze – jeśli powodem była utrata dokumentu.
Projekt przewiduje również doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania dokumentu osobom małoletnim przy zgodzie jednego rodzica. Orzeczenie sądu będzie stanowiło podstawę jedynie w sytuacji, gdy precyzyjnie będzie z niego wynikać, iż drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, została mu ona zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażenia zgody na wydanie paszportu.
Nie obędzie się także bez zmian w opłatach. Zwolnione z nich zostaną osoby, które będą musiały wymienić paszport ze względu na błąd w danych osobowych powstałych bez winy wnioskującego (np. jeśli zostały one błędnie zaczerpnięte z publicznych rejestrów). Zaś w przypadku zgubienia lub zniszczenia opłata nie będzie wyższa od podstawowej.
Projekt zakłada jednak rezygnację z niższej stawki za wydanie paszportu, jeśli w poprzednim brakuje miejsca na wizy i stemple graniczne lub w przypadku zmiany danych. Zaś w sytuacji, kiedy obywatel cofa wniosek lub rezygnuje z odbioru dokumentu, opłata nie będzie zwracana.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów