Jednak, jak wynika z naszej sondy, większość mieszkańców ma już prawo własności przyznane, a niektóra miasta kończą trwające od 2019 r. sprawy. Szybciej niż na gruntach gminnych dochodzi do przekształceń terenów należących do Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040, zajmują się tym powiaty, w znacznej mierze miasta na prawach powiatu). Ale choć regulacja była już pięciokrotnie nowelizowana, to nadal powoduje wątpliwości, m.in. związane z 99-proc. bonifikatami, do których uprawnionych jest wiele grup osób.

Jeszcze czekają