Wejście w życie ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (czeka na publikację w dzienniku urzędowym) będzie oznaczało zmianę dotychczasowych założeń obowiązujących w administracji publicznej. Doręczanie pism urzędowych obywatelom i przedsiębiorcom będzie co do zasady odbywać się w postaci elektronicznej. W świetle art. 4 nowej regulacji ten rodzaj komunikacji zyska charakter podstawowego rozwiązania i dopiero brak możliwości doręczenia pisma w ten sposób umożliwi urzędnikom przekazanie adresatowi dokumentu w postaci papierowej. Na szczęście na dostosowanie się do nowej regulacji urzędy będą mieć sporo czasu.

Sieć zamiast papieru