Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie może żądać przedstawienia w dniu wszczęcia postępowania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają obowiązek wydania tej decyzji nawet wówczas, jeżeli obiekt choćby w części już istnieje. Nadal inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę budowlaną tylko wówczas, gdy obiekt nie narusza przepisów prawa, w tym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz techniczno-budowlanych. Nadzór budowlany ma też obowiązek nałożyć na inwestora opłatę legalizacyjną, której nie można umorzyć lub rozłożyć na raty.
Od 6 sierpnia organy wykonawcze gminy – a więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta – a także organy nadzoru budowlanego otrzymają nowe obowiązki. To skutek nowelizacji prawa budowlanego, która właśnie tego dnia wchodzi w życie. Nowe obowiązki organów administracji będą dotyczyły legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków wójta

Postępowania w nadzorze

Obowiązków inwestora

Opłat legalizacyjnych

Budowy na zgłoszenie

W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę.