16 listopada 2014 r. radni gmin, z wyjątkiem miast na prawach powiatu, zostaną po raz pierwszy wybrani w jednomandatowych okręgach.
To jedno spośród wielu nowych rozwiązań, które wprowadził kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r. Oznacza ono diametralne zmiany. Do czasu uchwalenia kodeksu w wyborach do rad gmin obowiązywał system większościowy (w jednostkach do 20 tys. mieszkańców głosowanie odbywało się w okręgach wielomandatowych) albo proporcjonalny (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców). W tym roku gminni radni, z wyjątkiem tych w miastach na prawach powiatu, będą wyłonieni w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW).

Wady i zalety JOW