Jeśli starosta odmówi wójtowi wydania bezpłatnie mapy danego terenu, to wójt ma prawo złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Co więcej, SKO nie może takiego odwołania pozostawić bez rozpoznania, uznając, że organem do tego właściwym jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny między tymi organami i wskazał właśnie SKO jako organ właściwy w tej sprawie.
Przyczyną sporu była odmowa starosty w sprawie wydania mapy wektorowej wójtowi, który potrzebował jej do opracowania studium zagospodarowania przestrzennego swojej gminy.