Zarzuty dla włodarza

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), która reguluje takie sytuacje, weszła w życie dwa tygodnie temu.

Może już wkrótce znaleźć zastosowanie w gminie Mirów w Mazowieckiem, gdzie wójt, Zdzisław D., usłyszał 11 zarzutów o charakterze korupcyjnym.

Według organów ścigania wzbogacił się o 6780 zł. Pieniądze pochodziły od osób, które chciały pracować w jednostkach gminnych lub którym kończyły się tam umowy, a chciały je przedłużyć.

Jako środki zapobiegawcze prokurator zastosował poręczenie majątkowe oraz zawieszenie wójta w czynnościach służbowych. Zdzisław D. odwoływał się od tej decyzji do sądu, ale ten utrzymał ją w mocy.

W ub. tygodniu nominację na pełniącego obowiązki wójta Mirowa dostał Albert Bobrowski, jednak formalnym powodem nominacji był nie zakaz wykonywania obowiązków służbowych, a przedłużająca się nieobecność wójta związana ze zwolnieniem lekarskim. Jak to możliwe?

Za nieobecnego wójta działa jego zastępca lub osoba wyznaczona przez premiera

– Premier wyznacza następcę wójta na wniosek wojewody. Ten został skierowany 15 maja, a wtedy nowelizacja jeszcze nie obowiązywała.

Jedynym kryterium formalnym, które mogliśmy zawrzeć we wniosku o wyznaczenie jego następcy, było trwające ponad 30 dni zwolnienie lekarskie – wyjaśnia Ivetta Biały, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

Zmiana podstawy

– Nawet gdyby Zdzisław D. wrócił ze zwolnienia, nie mógłby dłużej piastować funkcji, bo w międzyczasie weszły już w życie nowe przepisy. Oprócz tego wysłaliśmy już wniosek do premiera o zmianę podstawy prawnej, na podstawie której powołano jego zastępcę – precyzuje urzędniczka.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 28g) obowiązki wójta przejmuje jego zastępca (jeśli jest ich więcej, to pierwszy zastępca) lub osoba wyznaczona przez premiera, także jeśli dotychczasowy wójt został tymczasowo aresztowany, odbywa karę pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywa karę aresztu lub przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.