Związek zauważa, że w świetle wyznaczanego przez Transparency International Indeksu Percepcji Korupcji od 2007 do 2010 roku Polska poprawia swoje wyniki i pozycję – z 61. miejsca w 2007 roku do 41. miejsca w 2010 roku.„Oznacza to, że zasadniczo nie ma wyraźnych przesłanek do merytorycznej zmiany stanu prawnego” – czytamy w treści stanowiska.

„Sami projektodawcy szacują, że przyjęcie proponowanych rozwiązań spowoduje wzrost liczby osób objętych obowiązkiem składania oświadczeń z ok. 420 tys. do około 750 tys. osób. Jednocześnie następuje wprowadzenie obowiązku składania informacji o zatrudnieniu członków rodziny" – wyliczają związkowcy. Ich zdaniem nadregulacja prawna spowoduje, że absolwenci dobrych uczelni, w trosce o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich nie będą chcieli pracować w samorządach.