Rada gminy Janowice Wlk.ustaliła wysokość opłat i uchwaliła regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w jednej uchwale. Wojewoda stwierdził jej nieważność ze względu na istotne naruszenie zasad tworzenia prawa.

Brak kompetencji

Prawo do ustalenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej daje gminie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Może ona zatem określić zasady postępowania, obowiązujące reguły i porządek zachowania się na cmentarzu komunalnym. Nie ma jednak upoważnienia, by ustanawiać tam jakiekolwiek opłaty. Tymczasem w tej samej uchwale znalazły się również zapisy dotyczące wysokości opłat za korzystanie z cmentarza.