Choć zmniejsza się liczba białych plam na mapie Polski, gdzie nie ma żadnego żłobka ani klubu dziecięcego, i rozwija się instytucja dziennego opiekuna, gminy wiejskie nadal pozostają w tyle za miejskimi
W ubiegłym roku liczba placówek przeznaczonych dla małych dzieci wzrosła o 18 proc. w porównaniu z 2018 r. Było ich prawie 6 tys. i dysponowały łącznie 172,2 tys. miejsc. O 26 proc. wzrosła liczba dziennych opiekunów. Większość z nich zajmuje się dziećmi w sektorze prywatnym. Takie informacje znalazły się w sprawozdaniu rządu z realizacji w 2019 r. ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.).

Mało na wsiach