Pod koniec września ruszyła platforma samorzad.gov.pl. W ciągu tygodnia 120 miast, gmin i powiatów zgłosiło chęć dołączenia do tego portalu. Jakie korzyści daje ta witryna jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom?

Dla samorządowców korzystanie z platformy to przede wszystkim oszczędność i bezpieczeństwo, a także wsparcie w realizacji wymogów ustawowych. Serwis umożliwia prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, jest także w całości dostosowany do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 AA.

Z kolei dla obywateli jest to łatwy dostęp do informacji na dodatek dostosowany do nowoczesnych standardów, w tym mobile first, czyli serwis jest czytelny na urządzeniach mobilnych.

Dlaczego gminy miałyby z tego narzędzia korzystać chętniej niż z własnych rozwiązań?

Bo otrzymują bezpłatnie gotowe, ustandaryzowane narzędzie. Wszystkie kwestie związane z utrzymaniem strony, zapewnieniem jej bezpieczeństwa czy z rozwiązywaniem ewentualnych problemów technicznych bierze na siebie strona rządowa. Co więcej, środowisko serwisu będzie stale rozwijane pod kątem funkcjonalności i wydajności oraz nowoczesnych standardów. Zatem to dopiero początek naszej oferty dla samorządów.

Czy korzystanie z platformy może przełożyć się na konkretne oszczędności dla JST?

Oczywiście. Dzięki migracji lokalnych serwisów na ten portal gminy i powiaty nie będą musiały ponosić kosztów ich utrzymania. A przypomnę, że chodzi nie tylko o utrzymanie systemu, jego kopie zapasowe, lecz także audyty wydajności, bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej. Podobnie jest w kwestii ochrony danych przed cyberatakami – Samorzad.gov.pl jest stale aktualizowany i monitorowany pod tym kątem. To kolejny koszt, który z perspektywy JST zostaje zredukowany.

Czy strony w domenie rządowej są w jakiś sposób bezpieczniejsze i pomagają skuteczniej wypełniać wymogi np. RODO czy Krajowych Ram Interoperacyjności?

Tak, bo infrastruktura systemu jest otoczona specjalną ochroną. Dba o nią zespół specjalistów i tym samym dane są chronione w szczególny sposób. Tym samym każdy mechanizm udostępniany w ramach serwisu ma wiele zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem i pozwala lepiej dbać o dane. Krajowe Ramy Interoperacyjności dla każdego serwisu w ramach Samorzad.gov.pl są spełnione od razu. System jest dostosowywany do integracji i wymiany danych z innymi systemami. To wszystko jest dostępne dla każdego, kto przystąpi do projektu.