Do Sejmu został skierowany senacki projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Wniosła go grupa senatorów klubu Koalicji Obywatelskiej i senator niezależny Wadim Tyszkiewicz.
Jego autorzy przekonują, że organizowanie transportu publicznego, planowanie przestrzenne tylko w oparciu o oddolną współpracę samorządów nie jest wystarczająco efektywne. – Problemem nie jest brak woli współpracy, ale brak wystarczających środków na realizację tych zadań – uważają.
To kolejna z senackich propozycji, obok utworzenia łódzkiego związku metropolitalnego, która w ostatnich miesiącach skierowana została do Sejmu. Do powołania związku metropolitalnego potrzebna jest każdorazowo ustawa. Za rządów PO-PSL przyjęto co prawda ustawę o związkach metropolitalnych, ta jednak nie doczekała się rozporządzeń wykonawczych. Za rządów PiS Sejm uchwalił ustawę, która utworzyła związek metropolitalny jedynie w województwie śląskim.
W skład związku w województwie pomorskim miałyby wejść powiaty, których co najmniej połowa gmin należy do związku, a także miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot. Miałby on wzmocnić działające od pięciu lat stowarzyszenie gmin i powiatów, czyli Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Należy do niego obecnie 57 miast, gmin wiejskich i powiatów.
Autorzy projektu zaznaczają, że zacieśniona współpraca przynosi oszczędności. Dzięki niej w ramach obszaru metropolitalnego zaoszczędzono 25–30 proc. kosztów energii elektrycznej (w odniesieniu do stawek z cennika) dzięki grupowemu zakupowi. Wspólne zakupy obejmują: energię elektryczną, gaz ziemny, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, usługi pocztowe, urny wyborcze. Powstanie związku metropolitalnego na Pomorzu miałoby rocznie przynieść ponad 200 mln zł oszczędności.
Środki te miałyby zostać przeznaczone m.in. na zwiększenie częstotliwości połączeń komunikacji publicznej, wspólny bilet w każdej gminie województwa pomorskiego, wyrównanie standardu usług oświatowych, kulturalnych.
Inicjatywę popierają m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu