Sąd utrzymał karę 40 tys. zł nałożoną na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Uznał, że miasto powinno było zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania z firmami obsługującymi BIP.
Spór dotyczy decyzji z października 2019 r., w której prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę finansową na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Główny zarzut dotyczył sposobu publikowania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej i tego, że burmistrz nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmami, które odpowiadają za funkcjonowanie tego serwisu od strony technicznej.
Administratorem danych publikowanych w BIP (w tym również oświadczeń majątkowych radnych, o czym niżej) jest Aleksandrów Kujawski. Tyle że dostęp do nich mają również firmy obsługujące stronę internetową od strony technicznej. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO wymaga to umowy powierzenia, w której powinny zostać określone m.in. czas trwania przetwarzania, charakter i cel, rodzaj danych osobowych czy obowiązki i prawa administratora.