Zwiększenie do 30 mln zł puli pieniędzy na wsparcie organizacji pozarządowych, które ucierpiały wskutek pandemii, przewiduje nowa uchwała Rada Ministrów.
Chodzi o projekt zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.
Przyjęta pod koniec kwietnia br. uchwała w tej sprawie (nr 48/2020) przewidywała na ten cel 10 mln zł, ta kwota jednak szybko się wyczerpała. Pozwoliła na dofinansowanie jedynie ok. 400 wniosków. – Poziom zainteresowania programem wskazuje na trudną sytuację, w jakiej znalazły się polskie organizacje pozarządowe. Wynika to w dużej mierze z faktu odwołania wielu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w systemie realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego – tłumaczą autorzy projektu.
Reklama
Dlatego – aby faktycznie odpowiedzieć na potrzeby sektora przy uwzględnieniu liczby wniosków poprawnych i merytorycznie uzasadnionych – postanowiono zwiększyć kwotę wsparcia do 30 mln zł.
Projekt na zostać zrealizowany jeszcze w bieżącym kwartale.
Etap legislacyjny
Projekt uchwały wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów