Od środy w Krakowie zaczynie obowiązywać uchwała krajobrazowa porządkująca reklamy w przestrzeni miejskiej. Wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk mówił, że chciałby, aby efekty obowiązywania nowych przepisów były już widoczne, ale zdecydowana poprawa powinna nastąpić w ciągu dwóch lat.

Uchwała precyzuje zasady umieszczania na terenie Krakowa m.in. słupów ogłoszeniowych, billboardów i reklam wielkopowierzchniowych oraz grodzenia osiedli mieszkaniowych.

Do nowych zasad muszą się zastosować wszyscy, którzy chcą po 1 lipca umieścić w przestrzeni miejskiej reklamy. Właściciele billboardów i tablic, które już stoją, ale nie spełniają wymogów mają dwa lata na ich usunięcie lub zmianę. "Można powiedzieć, że jest to dość długi okres, ale chcieliśmy odpowiedzieć na apel podmiotów zajmujących się usługami reklamowymi" – mówił na wtorkowej konferencji prasowej zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk. "Będziemy dążyli do tego, żeby efekty obowiązywania uchwały krajobrazowej były widoczne dla mieszkańców już w najbliższym czasie, ale zdecydowana poprawa powinna nastąpić dopiero w ciągu najbliższych dwóch lat" – ocenił.

Zgodnie z uchwałą Kraków został podzielony na trzy strefy, a strefa trzecia dodatkowo na trzy podobszary – Stare Miasto, Nową Hutę i Śródmieście, gdzie ze względu na zabudowę zabytkową obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług.

Precyzyjnie określono, jakie nośniki reklamowe - banery, billboardy, słupy ogłoszeniowe, wolnostojące tablice - mogą być umieszczane w poszczególnych strefach, ich wielkość, materiały, z których są wykonane, odległość od skrzyżowań, w jakiej mogą być one ustawiane. Uchwała dotyczy także obiektów małej architektury: wyposażenia placów i skwerów oraz ogrodzeń. Nie będzie można w Krakowie grodzić osiedli mieszkaniowych, nie dotyczy to jednak już zrealizowanych inwestycji.

Billboardy w Krakowie będą mogły mieć wielkość 12 lub 18 m kw. Wielkopowierzchniowe banery reklamowe – obecnie często przesłaniające całe elewacje frontowe budynków będą mogły wisieć na rusztowaniach w czasie prowadzenia robót budowlanych, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie częściej, niż co siedem lat. Uporządkowana zostanie także liczba i wygląd szyldów na elewacjach budynków.

Każdy z nośników reklamowych wymaga złożenia wniosku o zamiarze jego zainstalowania albo o pozwolenie na budowę, które rozpatruje Wydział Architektury i Urbanistyki, a jeśli będzie on znajdował się w obszarze objętym ochroną konserwatorską lub na obiekcie zabytkowym, to wymaga także zgód konserwatorskich.

"Chcemy zacząć od siebie. W pierwszej kolejności będziemy dbać o to, by zapisy tej uchwały były przestrzegane na działkach i budynkach, które są własnością lub są w zarządzie gminy" – powiedział wiceprezydent Muzyk. Jak zaznaczył, przepisy obowiązują także właścicieli prywatnych działek, na których stoją nośniki reklamowe i zaapelował do nich o to, by zapoznali się z nimi.

Dodał, że szczególną uwagę urzędnicy zwrócą na reklamy usytuowane w pasach drogowych przy ciągach komunikacyjnych będących w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa i to ta miejska jednostka będzie sprawdzała, czy uchwała jest przestrzegana.

Pytany o to, ile reklam w Krakowie nie spełnia nowych przepisów wiceprezydent powiedział, że nie dysponuje dokładnymi danymi, ale z analizy przeprowadzonej jesienią zeszłego roku na 146 ulicach wynika, że ponad 52 proc. z 1,8 tys. reklam nie miało zgody zarządcy drogi. "Liczymy, że one bardzo szybko znikną. Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest gotowy do bardzo dokładnego egzekwowania przepisów" – mówił Muzyk.

Wiceprezydent zapowiedział, że władze Krakowa skierują pod obrady Rady Miasta projekt zarządzenia prezydenta dotyczący wprowadzania opłaty reklamowej. Obecnie właściciele billboardów czy tablic płacą za zajęcia pasa drogowego. Po wprowadzeniu opłaty reklamowej właściciel nośnika musiałby zapłacić za jeden dzień 2,59 zł plus 0,23 zł za każdy metr kw. reklamy. To oznacza, że za reklamę o pow. 12 m kw. miasto otrzymywałoby ok. 480 zł za kwartał. Władze Krakowa chciałyby, żeby opłata reklamowa obowiązywała od 1 stycznia 2021, ale ze względu na konieczność przygotowania systemu informatycznego może ona wejść w życie później, np. od 1 lipca przyszłego roku.

W Urzędzie Miasta Krakowa dostępne są ulotki z informacjami nt. zapisów uchwały krajobrazowej, zostały one przygotowane także w wersji elektronicznej. Jak zaznaczył wiceprezydent Muzyk, władze Krakowa będą przyglądać się temu, jakie będą skutki wprowadzenia uchwały i jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie ona nowelizowana.