Do 21 maja samorządy mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na uruchamianie domów i klubów z programu „Senior+”.
To dla nich druga szansa na uzyskanie pieniędzy w tegorocznej edycji, ponieważ podczas pierwszego naboru wniosków nie została wykorzystana cała pula, jaką Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przewidziało na 2020 r. Z 80 mln zł przeznaczonych na ten cel zostało jeszcze 16,5 mln zł. Zgodnie z zasadami programu gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”.
Z uzyskanej dotacji mogą być pokryte koszty przebudowy lub remontu budynku, w którym mają się odbywać zajęcia dla osób powyżej 60. roku życia, a także wydatki na jego wyposażenie w potrzebny sprzęt. W zależności od tego, czy samorząd planuje otworzenie domu czy klubu, kwota dotacji wynosi maksymalnie 300 tys. zł lub 150 tys. zł (wymagany jest przy tym wkład własny wynoszący 20 proc. kosztów całej inwestycji). Ponadto w ramach programu można też otrzymać pieniądze na zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówek, które zostały założone w poprzednich latach z udziałem budżetowego wsparcia. Jest to 200 zł miesięcznie na jednego seniora.
Tak jak przy poprzednich naborach wniosków samorząd musi złożyć swoją ofertę, wypełniając ją w tzw. generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Dodatkowo powinien ją wydrukować i w formie papierowej przesłać na adres urzędu wojewódzkiego. Po dokonaniu oceny wniosków pod kątem merytorycznym i formalnym na poziomie wojewódzkim zostaną one przekazane do resortu rodziny, który ostatecznie zadecyduje o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do 25 czerwca.
Z danych MRPiPS wynika, że do końca 2019 r. w całym kraju działało 778 placówek „Senior+”. Podczas pierwszego konkursu w tegorocznej edycji programu do otrzymania dotacji zakwalifikowano 738 ofert, z czego 191 dotyczyło utworzenia nowego domu lub klubu, a 547 dofinansowania placówek już istniejących.