statystyki

CUS – są pieniądze na start dla tych, którzy chcą spróbować nowej formuły obsługi mieszkańców

autor: Michalina Topolewska29.01.2020, 16:00
Zgodnie z przepisami, skorzystanie z usług wynikających z programu będzie wymagało złożenia wniosku i oświadczeń, dzięki którym centrum będzie mogło zweryfikować, czy dana osoba lub rodzina spełnia przesłanki do ich uzyskania.

Zgodnie z przepisami, skorzystanie z usług wynikających z programu będzie wymagało złożenia wniosku i oświadczeń, dzięki którym centrum będzie mogło zweryfikować, czy dana osoba lub rodzina spełnia przesłanki do ich uzyskania.źródło: ShutterStock

Przyznawanie usługi społecznej oraz ustalenie opłaty za nią odbywa się na podstawie programu i w trybie w nim wskazanym. Nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Taka forma załatwienia sprawy została natomiast przewidziana, gdy dochodzi do odmowy zakwalifikowania do usług.

1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818; dalej: u.r.u.s.). Jej celem jest umożliwienie gminom tworzenia nowej jednostki organizacyjnej, w której będą koncentrowane różnego typu usługi dla mieszkańców. Ustawa określa zasady tworzenia i działania CUS, jego strukturę organizacyjną oraz precyzuje, jakie zadania może ono wykonywać. By zachęcić do zakładania centrów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs, w którym gminy mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów takiej inwestycji.

michalina.topolewska@infor.pl

Zadania

CUS powierza się działania z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej. Mogą one być świadczone na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Gmina może powierzyć centrum zarówno zadania, które do tej pory wykonywały inne gminne instytucje, jak i zupełnie nowe, z którymi chce dopiero wystartować. W CUS mogą być też realizowane zadania zlecane przez administrację rządową oraz usługi społeczne, które pozostają w kompetencji powiatów (konieczne jest zawarcie porozumienia w tej sprawie między gminą, która utworzyła centrum, a powiatem).

Kwalifikacje

W przypadku każdego ze wspomnianych stanowisk – samodzielnych oraz tych wchodzących w skład poszczególnych zespołów ‒ przepisy ustawy określają, jakie zadania się z nimi wiążą. Wskazują też, jakie kwalifikacje musi mieć osoba, która może być na nich zatrudniona. Wśród nich jest wymóg niekaralności (za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skargowe), posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Na przykład koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych może być osoba, która ma uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i minimum dwa lata doświadczenia w świadczeniu pracy socjalnej. Z kolei kandydat na organizatora społeczności lokalnej ma mieć wykształcenie wyższe oraz nie mniej niż dwa lata doświadczenia w prowadzeniu animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej. Dodatkowo przepisy wymagają, aby miał drugi stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego w zakresie pracy socjalnej z społecznością lokalną lub odbył szkolenie dotyczące organizacji społeczności lokalnej.

O ile dla tego akurat stanowiska szkolenie jest fakultatywne, to inaczej jest w przypadku dyrektora, organizatora usług społecznych oraz koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, którzy odpowiedni dla nich kurs muszą ukończyć obligatoryjnie. Organizacją szkoleń będą zajmować się regionalne ośrodki polityki społecznej, które są instytucjami podległymi marszałkowi województwa. Program szkoleń, ich wymiar oraz wymagania wobec osób, które mają je prowadzić, zostaną ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów (obecnie trwają konsultacje projektu tego aktu prawnego). Jednak w ciągu dwóch pierwszych lat obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2021 r., warunek odbycia szkolenia nie jest stosowany przy zatrudnianiu w CUS, właśnie z uwagi na konieczność przyjęcia wspomnianego rozporządzenia oraz czas potrzebny, aby ROPS mogły zorganizować zgodne z nim szkolenia.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane