W tym roku osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi będą mogły otrzymać do 25 tys. zł dofinansowania do zakupu wózka o napędzie elektrycznym. W ubiegłym roku było to 10 tys. zł.
Wsparcie na ten cel jest przyznawane w ramach programu „Aktywny samorząd”, który jest realizowany przez powiaty, a jego podstawowym celem jest pokrywanie kosztów działań służących likwidacji przeszkód ograniczających zawodowe i społeczne funkcjonowanie niepełnosprawnych. Jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) co roku określa, jakie formy pomocy będą dofinansowywane oraz jaka będzie wysokość dopłat. Okazuje się, że w br. program będzie dysponował wyższym budżetem niż w 2019 r., wynoszącym 181,5 mln zł (w ubiegłym roku było to 172 mln zł). Jednocześnie zarząd uwzględnił postulaty kierowane przez osoby niepełnosprawne oraz samorządy w zakresie zwiększenia maksymalnych kwot dofinansowania w przypadku niektórych form pomocy.
Taka podwyżka dotyczy m.in. refundacji do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (z 5 do 7 tys. zł), z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (z 6 do 7,5 tys. zł) oraz dysfunkcją słuchu (z 2,5 do 4 tys. zł.). Na wyższe dofinansowanie będą mogły liczyć też ubiegający się o pieniądze na zakup skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Na ten cel będą mogły otrzymać do 7 tys. zł lub 25 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 5 tys. zł i 10 tys. zł. Ponadto wyższe stawki wsparcia zostały przewidziane dla niepełnosprawnych studentów, którym z programu „Aktywny samorząd” przysługuje dofinansowanie do kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie innych wydatków związanych z kształceniem. Bez zmian pozostaną natomiast kwoty, które można otrzymać na inne działania z programu, np. na pokrycie wydatków związanych z uzyskania prawa jazdy – w przypadku kategorii B jest to 2,1 tys. zł.
Powiaty mają czas, aby wystąpić do PFRON o przyznanie pieniędzy z programu do 28 lutego br. Z kolei proces przyjmowania wniosków ruszy 1 marca i zakończy się co do zasady 31 sierpnia (inne terminy obowiązują pomoc skierowaną dla studentów). Co istotne, od tego roku będzie je można składać online poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Wdrożenie takiego rozwiązania ułatwi niepełnosprawnym wnioskowanie o pieniądze, bo będą oni mogli zrobić to bez konieczności wychodzenia z domu. Aby osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z tej możliwości, muszą mieć założony profil zaufany na platformie ePUAP.