Narastające zadłużenie w służbie zdrowia dowodzi, że kolejne ustawy i rozporządzenia są aktami bez pokrycia. A z punktu widzenia samorządów stanowią pułapkę – uznał Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wczoraj wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Chodzi o koszty świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Samorządy się buntują