W pośpiechu i chaosie komisja polityki społecznej i rodziny rozpatrywała prezydencki projekt ustawy, który ma umożliwić gminom tworzenie centrum usług społecznych (CUS). Będą one realizować wiele zadań z zakresu m.in. polityki rodzinnej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, sportu, kultury.
Co do zasady gmina będzie mogła utworzyć centrum przez przekształcenie w nie ośrodka pomocy społecznej (OPS). Gdy CUS powstanie na bazie porozumienia zawartego między samorządami (minimum dwoma), będzie działać na terenie jednego z nich. Nie będzie to natomiast oznaczać likwidacji OPS, bo one będą dalej funkcjonować w tych gminach, choć bez zadań przejętych przez nową jednostkę.
Wspomniany projekt trafił do Sejmu w listopadzie 2018 r. W następnym miesiącu odbyło się jego pierwsze czytanie i przez pół roku nie były nad nim prowadzone żadne prace. Zostały one podjęte nieoczekiwanie na posiedzeniu komisji odbywającym się 4 lipca, przy czym posłowie dowiedzieli się o tym zaledwie dzień wcześniej. Co więcej, dopiero w dniu posiedzenia wpłynęło stanowisko rządu do tego projektu (pozytywne, choć z kilkoma zastrzeżeniami). Sprzeciw wobec takiego sposobu procedowania ustawy zgłaszali posłowie opozycji.
– Czy o posiedzeniu zawiadomione zostały inne osoby i organizacje pozarządowe zainteresowane treścią projektu, aby mogły wziąć udział w dyskusji – dopytywała się Joanna Augustynowska, poseł PO-KO.
Przewodnicząca pracom komisji Urszula Rusecka z PiS nie odpowiedziała na te wątpliwości i szybko przystąpiła do rozpatrywania poszczególnych artykułów projektu. Przyjęte zostały do niego poprawki, tyle że miały one charakter legislacyjny. Wprawdzie swoje propozycje modyfikacji miało też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dotyczyły one np. poszerzenia zakresu zadań CUS o te określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny oraz w ustawie żłobkowej), minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta zwrócił się do posłów, aby na tym etapie powstrzymać się od ich przyjmowania.
– Nie mamy tych poprawek na piśmie, a chcielibyśmy mieć więcej czasu na ich przeanalizowanie i przedstawienie naszego stanowiska – uzasadniał.
W efekcie postanowiono, że będą one zgłoszone w trakcie drugiego czytania projektu. Jedyna merytoryczna poprawka, która została uwzględniona, odnosiła się do terminu wejścia w życie ustawy. Pierwotnie miała ona zacząć obowiązywać od 1 lipca, ale ponieważ termin ten już minął, nastąpi to od 1 stycznia 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do drugiego czytania w Sejmie