Rada miejska zamierza podjąć uchwałę w sprawie zgody na bezprzetargowy najem lokalu dla spółki prawa handlowego (w podstawie prawnej podano art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy samorządowej oraz art. 13 i art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Chodzi o jedno z pomieszczeń w całym budynku, które nie jest odrębnym lokalem. Ma ono jednak znaczną powierzchnię i dzięki temu gmina może zarobić na czynszu. Burmistrz uważa, że rada nie może podjąć takiej uchwały. Czy ma rację?
Włodarz się nie myli. Bo choć takie działanie wydaje się słuszne z uwagi na budżet, to jednak rada nie ma kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem pomieszczenia, które nie posiada statusu prawnego nieruchomości w rozumieniu kodeksu cywilnego (czyli nie jest odrębnym przedmiotem własności).

Kompetencje rady