Zieleń miejska staje się tematem coraz bardziej ważnym dla mieszkańców i decydentów jednak problem dewastacji przyrody w trakcie realizacji prac inwestycyjnych czy modernizacyjnych nadal jest obecny. Budowa ścieżki rowerowej, modernizacja ulicy czy chodnika, nowy parking albo remont szkolnego boiska bardzo często zaczynają się od wycinek, a kończą związanym z uszkodzeniami zamieraniem pozostałych drzew.

Nawet miasta liderzy w zarządzaniu zielenią nie do końca umieją poradzić sobie z tym problemem. Co jest w takim razie potrzebne polskim samorządom?

Wiedza i dobre praktyki


Zwiększenie wiedzy urzędników zaangażowanych w zarządzanie zielenią i w procesy inwestycyjne, które mają wpływ na zieleń, to zadanie priorytetowe. W ramach projektu Fundacji Sendzimira przedstawiciele zarządów zieleni z polskich miast wypracowali wiele rekomendacji we współpracy z biznesem czy partnerami społecznymi. Można je znaleźć w nowej bezpłatnej publikacji Fundacji z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania pt. Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście (nr 6/2018, http://sendzimir.org.pl/magazyn6). Natomiast w trakcie konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 28–29.03.2019 w Warszawie będzie można wymienić się doświadczeniami i zasięgnąć opinii ekspertów. Zgłoszenia są bezpłatne i trwają do 28 lutego: https://zielen-w-miastach-2019.konfeo.com.

Zielone zamówienia publiczne


Istotnym wyzwaniem jest zabezpieczenie interesów gminy (zapewnienie właściwej ochrony drzew) przy realizacji prac przez wykonawców zewnętrznych. W takich sytuacjach kluczowe jest wykorzystanie możliwości, jakie daje prawo zamówień publicznych, a w szczególności kryteriów środowiskowych, które powinny stanowić nieodłączny element każdego postępowania. Fundacja Sendzimira przygotowała bezpłatne szkolenie e-learningowe Ochrona zieleni w zamówieniach publicznych (http://www.sendzimir.org.pl/e-learning_zamowienia_publiczne), które pomoże urzędnikom lepiej planować, zlecać i nadzorować usługi związane z pielęgnacją zieleni oraz minimalizować niszczenie zieleni w czasie prowadzonych prac budowlanych.

Partnerzy