Nakaz prowadzania psów na smyczy, a dodatkowo w kagańcu psów ras agresywnych i większych niż 60 cm w kłębie, niezależnie od ich cech, może prowadzić do działań niehumanitarnych. To z kolei może wiązać się z karą dla właściciela czworonoga - stwierdził WSA w Gdańsku.

Zdaniem sądu, czasem nakazane gminnym regulaminem środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia mogą być uznane za bardziej rygorystyczne niż środki przewidziane ustawami i innymi aktami prawa miejscowego.

Sprawa wyglądała następująco. Prokurator rejonowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę rady gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, domagając się stwierdzenia nieważności konkretnych przepisów.