Do 30 kwietnia br. samorządy oraz inne podmioty prowadzące szkoły podstawowe będą mogły składać do wojewodów wnioski o przyznanie dotacji na organizację szkolnych kuchni i jadalni.
Możliwość uzyskania takiego wsparcia z budżetu państwa przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu trzeciego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Jego przepisy wymieniają cztery rodzaje zadań, które będą mogły podlegać dofinansowaniu. Są to: organizowanie nowych stołówek, doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania tych już istniejących (własnej kuchni i jadalni), wyposażenie stołówek, które nie działają, tak aby mogły zostać ponownie uruchomione, oraz adaptację i wyposażenie samych jadalni. W przypadku trzech pierwszych zadań dotacja będzie wynosić maksymalnie 80 tys. Jeśli zaś samorząd planuje inwestycję dotyczącą tylko pomieszczenia do spożywania posiłków, kwota wsparcia będzie niższa − 25 tys. zł. Jednocześnie w rozporządzeniu określono, jakie konkretne zakupy bądź inne wydatki będzie można pokryć z budżetowego wsparcia, a także jakie wymagania musi spełniać wyposażenie. Niezależnie od rodzaju zadania organ prowadzący szkołę musi zagwarantować wkład własny, w wysokości 20 proc. kosztu całej inwestycji, przy czym może on być finansowy lub rzeczowy.
– Dzięki programowi w każdej szkole będzie miejsce do spożywania przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej rozporządzenia.
Łącznie w ciągu pięciu lat rząd przeznaczy na wsparcie stołówek 200 mln zł (w br. będzie to 40 mln zł).
Co do zasady udzielaniem dofinansowania będą zajmować się wojewodowie i to do nich będą składane wnioski. Samorządy będą miały na to czas do 30 kwietnia (analogicznie będzie w kolejnych latach obowiązywania rządowego programu). Złożone przez nich dokumenty będą oceniane – pod względem formalnym i merytorycznym – przez zespół powołany przez wojewodę. Stosowane będą przy tym wymienione w przepisach kryteria. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba uczniów w szkole, dotychczasowy sposób żywienia dzieci, cel, na jaki ma być udzielone wsparcie oraz zamożność gminy. Na tej podstawie powstanie lista organów prowadzących, które zostaną zakwalifikowane do dotacji. Pieniądze zostaną im przekazane do 30 czerwca każdego roku. Z kolei sprawozdanie z realizacji zadania będą musiały składać do 31 marca następnego roku.