Przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie, że na czas wojny będzie miał zajęte wszystkie hale dużej hurtowni spożywczej, którą dysponuje. Czy gmina może czasowo pozbawiać mieszkańców nieruchomości na potrzeby wojska?
Tak. Zgodnie z art. 208 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obronnym Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.) na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa.
Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych czy jednostek organizacyjnych obrony cywilnej i innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Przy czym obowiązek ten może być nałożony jedynie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.