Po raz drugi przyznaliśmy wyróżnienia jednostkom, które dbają o aktywizację sportową. Nagrody wręczyliśmy na gali w Kielcach.
Ranking, który Dziennik Gazeta Prawna prowadzi z merytorycznym wsparciem Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis, wyróżnia gminy, które wkładają w organizację życia sportowego i rekreacji na swoim terenie więcej energii, niżby to wynikało ze sztywnego podziału zadań między samorządy różnego szczebla i władz centralnych. Źródła tej aktywności bywają różne: od zapaleńców, którzy w rozwój rekreacji wkładają całe serce i angażują się w wolnym czasie, po instytucjonalne, wpisane w lokalne strategie programy wspierania młodzieży. Efekt jest za każdym razem ten sam: poprawa ogólnego stanu zdrowia mieszkańców, bezpieczeństwa i poczucia lokalnej dumy.
– Zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty w zakresie kultury fizycznej to jedno z zadań własnych samorządu. Złożony charakter realizacji tego obowiązku był jednym z wyzwań przy tworzeniu rankingu.
Dlatego staraliśmy się objąć maksymalnie szeroki zakres działań JST, od tworzenia bazy sportowej przez rozwój infrastruktury rekreacyjnej po organizację dodatkowych zajęć sportowych i wspieranie aktywności młodzieży w formie stypendiów sportowych.
Dzięki takiemu zestawieniu wskaźników udało się uzyskać intersubiektywną miarę zjawiska – mówi Mateusz Trawiński z Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis.
Trzeba pamiętać, że upowszechnianie sportu i stworzenie bazy rekreacyjnej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na zadania własne. Z pełną świadomością, że w zależności od skali działań i specyfiki gminy choćby wielkości), możliwości samorządów pod tym względem są bardzo różne, nasze nagrody przyznajemy w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, miasto do 100 tys. mieszkańców i powyżej tej liczby.
W tym roku na podium w kategorii gmin wiejskich znalazły się: Długołęka (woj. dolnośląskie, miejsce I, warto wspomnieć, że to najludniejsza gmina wiejska w Polsce), Komorniki (woj. wielkopolskie, miejsce II) i Strawczyn (woj. świętokrzyskie, miejsce III). Najlepszy w kategorii gmin miejsko-wiejskich okazał się Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie). Na drugim miejscu znalazły się ex aequo Morawica (woj. świętokrzyskie) i Rawicz (woj. wielkopolskie). Trzecie miejsce zajął Brwinów (woj. mazowieckie). W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców wygrali: Kalisz (woj. wielkopolskie, I miejsce), Legnica (woj. dolnośląskie, II miejsce) i Konin (woj. wielkopolskie, III miejsce). Wśród największych miast zwycięstwo przypadło Krakowowi. Na drugim miejscu uplasował się Poznań, a na trzecim Toruń.
Zwycięzcom gratulujemy.
Redakcja