Samorządowe instytucje kultury nie mogą odliczać podatku przy wydatkach na organizację imprez plenerowych, nawet jeśli wydarzenia te przyciągają inwestorów – orzekł NSA.Spór w tej sprawie toczyło Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, którego statutowym celem jest organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, w tym plenerowych, takich jak: Dni Skawiny, Turniej Sołectw, Dożynki, Wigilia w Mieście. Celem jest integracja mieszkańców, więc wstęp jest wolny, a podczas imprezy świadczone są zarówno usługi niepodlegające opodatkowaniu (na rzecz społeczności), jak i usługi opodatkowane (promocja i reklama sponsorów, wynajem oraz dzierżawa powierzchni pod działalność handlową i gastronomiczną).
Centrum wyjaśniło, że nie jest w stanie ustalić, w jakiej części wydatki na organizację imprez wiążą się z czynnościami opodatkowanymi, a w jakiej z czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu. Chciało więc odliczać cały VAT wykazany na fakturach za nagłośnienie, wynajem sceny, ochronę, dekorację, sprzątanie, najem toalet itp.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że to niemożliwe. Nie wykluczył, że wydatki te mogą się przyczynić do sprzedaży opodatkowanej, ale uznał, że związek ten nie jest „bezpośredni, dostrzegalny i bezsporny”.
Dodał, że w przeciwnym razie podatnicy dokonujący czynności niepodlegających opodatkowaniu byliby uprzywilejowani – nie płaciliby podatku należnego, a mogliby skorzystać z prawa do odliczenia, gdyby dokonali jakiejkolwiek czynności opodatkowanej.
WSA w Krakowie orzekł, że rację ma centrum kultury. Stwierdził, że nie ma żadnych racjonalnych podstaw do twierdzenia, iż działalność centrum służy jedynie celom publicznym z wyłączeniem celów gospodarczych. Wręcz przeciwnie – stwierdził sąd – biorąc pod uwagę charakter tych usług można bez obaw przyjąć tezę odmienną, że usługi te są istotnym elementem imprez plenerowych.
Sąd zarzucił fiskusowi, że powinien to wyjaśnić, a nie arbitralnie zakładać, iż związek zakupów ponoszonych w celu zorganizowania imprezy z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest za mało konkretny.
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jednak rację fiskusowi. Sędzia Roman Wiatrowski wyjaśnił, że centrum nie odliczy VAT naliczonego związanego z organizowaniem imprez plenerowych, bo imprezy te służą przede wszystkim i bezpośrednio realizacji celów statutowych, które są poza VAT. To, że przy okazji realizowane są cele komercyjne, takie jak promocja i reklama, wynajem stoisk i dzierżawa powierzchni pod działalność handlową, nie może przesądzić o prawie do odliczenia – stwierdził sędzia Wiatrowski.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 6 lipca 2018 r., sygn. akt I FSK 756/16.