Pierwsze miejsce w gminach miejsko-wiejskich zajęła gmina Aleksandrów Łódzki. Na kolejnych pozycjach znalazł się Serock i Strzelce Opolskie.

I MIEJSCE – ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

To liczące ponad 30 tys. mieszkańców (wraz z gminą) miasto od lat jest liderem naszego rankingu. Stawia na przedsiębiorczość i ma przedsiębiorczych mieszkańców – biorąc pod uwagę liczbę prowadzących działalność w stosunku do liczby mieszkańców, plasuje się w czołówce województwa łódzkiego. Tym, co przyciąga firmy, jest coraz lepsza infrastruktura, rewitalizacja otoczenia i to, że inni też chętnie tu inwestują. Zwłaszcza od czasu, gdy w gminie utworzono podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zainteresowanie rozpoczęciem tu działalności jest na tyle duże, że oferty nabycia działek inwestycyjnych w centralnej części miasta znacznie przewyższały stawki ustalone przez rzeczoznawców. Atutem okazuje się też pokrycie całej gminy planami zagospodarowania przestrzennego. Inwestorzy mogą się dowiedzieć w prosty sposób, jaka jest klasyfikacja danego terenu oraz jak wygląda jego uzbrojenie.
Aleksandrów stara się też poprawiać warunki życia mieszkańców. Od ubiegłego roku prowadzi wielki projekt termomodernizacyjny. Gruntownie odnowione zostaną 104 budynki, na czym skorzysta ok. 1000 osób. Inwestycja pozwoli na oszczędności ciepła, a także ograniczy emisję dymu i pyłów z kominów w starej części miasta, co poprawi jakość powietrza. Zwłaszcza że nie tylko zostaną docieplone budynki, lecz także część energii pochodzić będzie z pomp ciepła, a instalacje grzewcze zostaną wymienione. Przedsięwzięcie jest finansowane w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt inwestycji obliczono na blisko 22 mln zł. Nie jest to jedyny sposób, w jaki miasto stara się poprawić stan zdrowia mieszkańców. Proponuje prozdrowotne programy profilaktyczne, które na bieżąco analizuje z Radą Społeczną. Tutejszy zakład opieki zdrowotnej jest partnerem programu Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi „Zapobiegaj i działaj z głową”. Z konsultacji mogą skorzystać pacjenci z grupy podwyższonego ryzyka (m.in. wieloletni palacze, nadużywający alkoholu). Od 2015 r. działa także Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, który jest finansowany przez gminę.

II MIEJSCE – SEROCK

600 lat i plany na przyszłość
Ubiegły rok był dla Serocka wyjątkowy, obchodzono bowiem 600-lecie nadania praw miejskich. Wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność było bez liku. Powstały dwa murale, otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich, mieszkańcy posadzili 600 drzew z indywidualnymi certyfikatami i nagrali utwór poświęcony miastu. Było układanie żywej flagi w barwach gminy, koncert piosenek 600-lecia, specjalne zajęcia dla dzieci i publikacja prac plastycznych seniorów.
Ale miasto, mimo że leciwe, nie samą historią żyje. Stara się przyciągnąć do siebie przedsiębiorców. W tym celu utworzyło lokalną strefę gospodarczą w sąsiedztwie skrzyżowania dróg krajowych nr 61 i 62. To ok. 70 ha prywatnych wprawdzie gruntów, ale gmina podpisała z właścicielami porozumienie, dzięki czemu kojarzy ich z przedstawicielami biznesu. Promuje też teren na własnej stronie internetowej oraz wspólnie z powiatem legionowskim. Pierwszy inwestor już się znalazł. Atutem jest także pełne pokrycie planami zagospodarowania. Na stronie gminy można znaleźć sporo informacji prawnych dla przedsiębiorców, które pojawiły się po opublikowaniu Konstytucji biznesu.
Gmina nie zapomina o rozwiązywaniu trudnych, lokalnych problemów. W Jadwisinie, w którym przed laty znajdował się PGR, udało się przywrócić funkcję mieszkaniową – plan miejscowy umożliwia nabywanie działek pod budowę domów oraz prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. Jest kanalizacja oraz przepompownia ścieków. Stanął komunalny budynek z 20 mieszkaniami i budowany jest kolejny. Dzięki tym działaniom w ciągu 7 lat liczba ludności wzrosła o ponad 60 proc. Tu też, ze względu na sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego, znalazła swoje miejsce Akademia Kusznierewicza, która powstała z myślą o miłośnikach sportowej rywalizacji oraz aktywnego trybu życia. Serocki urząd stara się namówić ministra kultury i dziedzictwa narodowego do podjęcia wspólnych działań, by odbudować dworek Szaniawskich (mieszkał tam i tworzył Jerzy Szaniawski). Podobną propozycję, ze wsparciem Związku Literatów Polskich, skierowano też do marszałka województwa.

III MIEJSCE – STRZELCE OPOLSKIE

Ściągnąć przedsiębiorców i zapobiec depopulacji
Jeśli ktoś chce od nowa stawiać obiekty swojej firmy, powinien zastanowić się nad lokalizacją w Strzelcach Opolskich. Tamtejsza rada miejska uchwaliła bowiem 100-proc. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo powstałych budynków i obiektów gospodarczych przez 2,5 roku (nie dotyczy to działalności handlowej). W gminie prowadzone są działania wspierające przedsiębiorców, np. w maju pojawił się mobilny punkt informujący o możliwościach skorzystania z unijnego wsparcia.
Jak Strzelce rozwiązują problemy społeczne? Do osób mających wpływ na lokalną politykę w tym zakresie, m.in. reprezentujących organizacje pozarządowe, środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych i mieszkańców gminy, rozesłano anonimową ankietę z prośbą o wskazanie istotnych problemów. W ten sposób powstała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Corocznie, też za pomocą ankiet, sprawdza się, czy podjęte działania przynoszą efekty. A jednym z głównych kłopotów jest depopulacja, dotykająca nie tylko Strzelce, lecz także całe województwo. Dlatego priorytetem strategii jest umocnienie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny. W tym celu organizowane są m.in. wspólne zajęcia dla dziadków i wnuków, przybyć ma także miejsc w żłobkach. Nie brakuje inicjatyw sportowych – są zawody narciarskie, spływy kajakowe, biegi, rajdy.
W tym roku rozpoczyna się w Strzelcach program rewitalizacji realizowany ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Odnowiony ma zostać leżący w centrum plac Żeromskiego. W zaadaptowanych obiektach przy ul. Zamkowej 8 powstać ma centrum usług społecznych z pomieszczeniami dla organizacji pozarządowych, archiwum miejskim oraz izbą tradycji. Będzie tam także lokal gastronomiczny, w którym znajdą pracę osoby wykluczone społecznie. Całkowity koszt inwestycji, której zakończenie przewidziano na 2020 r., przekracza 4,7 mln zł, a dofinansowanie – 2,8 mln zł. Warto podkreślić, że Strzelce dbają też o estetykę i zieleń – w ubiegłym roku zajęły drugie miejsce w konkursie na najbardziej ukwiecone miasto w Polsce.