Samorząd, który buduje stacje ładowania pojazdów elektrycznych i kupuje ekologiczny tabor, oszczędzi na VAT.Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 16 lutego (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.855.2017.2.KM) zgodził się z gminą, że ma ona prawo odzyskać część zapłaconego podatku.
To dobra wiadomość dla włodarzy, którzy muszą już planować nowe wydatki w związku z obowiązującą od 22 lutego br. ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317). Nakłada ona na samorządy (z wyjątkiem gmin poniżej 50 tys. mieszkańców) m.in. obowiązek stopniowej wymiany taboru komunikacji miejskiej na ekologiczne pojazdy o napędzie elektrycznym i dostosowanie infrastruktury do ładowania aut na prąd.
Szkopuł w tym, że i jedno, i drugie dużo kosztuje. Cena nowego 18-metrowego autobusu elektrycznego klasy MAXI przekracza 2 mln zł. Droga jest także sama infrastruktura, czyli stacje ładowania. W zależności od mocy (im wyższa, tym szybsze ładowanie) cena takiej instalacji waha się od 40 do 150 tys. zł.
Gmina spytała więc skarbówkę, czy ponosząc takie wydatki, będzie mogła odzyskać część zapłaconego VAT. Planowała zainwestować w budowę trzech stacji ładowania: dwóch o dużej przepustowości i jednej wolniejszej, które służyłyby do zasilania pojazdów komunikacji miejskiej. Chciała też odnowić tabor i kupić kilka autobusów elektrycznych.
Cały ten majątek planowała następnie wydzierżawić swojej spółce zależnej, czyli miejskiemu zakładowi komunikacyjnemu, który prowadzi opodatkowaną działalność przewozową.
Tym sposobem gmina działałaby jako podatnik VAT, a nie organ władzy publicznej, który realizuje nałożone na niego zadania polegające na organizowaniu transportu publicznego – argumentowała.
Twierdziła, że w takim przypadku zachodzi jedna z dwóch przesłanek, które pozwalają odliczyć podatek zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, czyli, że wydatek ponosi podatnik VAT.
Gmina dodała też, że wydzierżawienie pojazdów i stacji ładowania będzie bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Druga przesłanka wymieniona w art. 86 ust. 1 też zostałaby wiec spełniona – przekonywała gmina.
Skarbówka podzieliła ten pogląd. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że skoro autobusy, stacje i urządzenia do ładowania zostaną wydzierżawione spółce miejskiej, a ta będzie dzięki tym inwestycjom sprzedawać opodatkowane VAT bilety, to spełnione zostały przesłanki, by gmina mogła odliczyć sobie część zapłaconego VAT.