Pobyt na izbie wytrzeźwień zdrożeje. Postanowił tak właśnie minister zdrowia. Zgodnie z opublikowanym wczoraj obwieszczeniem w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce policji, po waloryzacji, za noc spędzoną na "wytrzeźwiałce" będzie można naliczyć maksymalnie 304,14 zł.

Dotychczas kwota ta wynosiła 298,18 zł, przy czym są to wartości maksymalne. Lokalni urzędnicy mogą ustalić inną, niższą cenę. Praktyka jednak pokazuje, że większość samorządów decyduje się pobierać najwyższą dopuszczalną stawkę.

Zgodnie z art. 42[2] ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 487) opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego. Zrealizowane świadczenia medyczne - jeśli są potrzebne - są już w tej kwocie uwzględnione.

Reklama