Dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną nie będzie musiał zawierać informacji o jej przyczynie ani stopniu niepełnosprawności, jeśli nie będzie tego chciała osoba ubiegająca się o jego wydanie.
Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 1541). Jego przepisy wprowadzają od jutra nowy wzór legitymacji, która jest wydawana osobom z uszczerbkiem na zdrowiu przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Na podstawie tego dokumentu mogą one potwierdzać uprawnienia do różnego typu ulg i zniżek, które są skierowane do tej grupy osób.
Nowy wzór legitymacji będzie zawierał informacje w alfabecie Braille’a oraz w języku angielskim i francuskim. Natomiast symbol przyczyny niepełnosprawności oraz jej stopień będzie tam umieszczany jedynie na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku dziecka – jego rodzica.
Co istotne, wszystkie do tej pory wydane legitymacje zachowają swoją ważność do dnia na nich wskazanego. Co do zasady jest nim okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. To oznacza, że osoby dysponujące takimi legitymacjami nie będą musiały po 1 września wymieniać dokumentów na nowe. Wydanie legitymacji, tak jak do tej pory, będzie bezpłatne. Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku występowania o jej duplikat – wtedy osoba niepełnosprawna będzie musiała za niego zapłacić 15 zł.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 września