Szef gminy czy radny, który został skazany prawomocnym wyrokiem, powinien bezzwłocznie stracić mandat – uważa MSWiA. Ale inicjatywę legislacyjną pozostawia posłom. Ci nie wykluczają zmian.
Ponad 2 tys. radnych oraz 35 wójtów, burmistrzów i prezydentów – tylu samorządowcom obecnej kadencji wygaszono mandaty. Powody były różne – wybór radnego na stanowisko szefa gminy, pisemne zrzeczenie się mandatu, niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego, stwierdzenie nieważności wyborów czy wreszcie śmierć urzędnika. Bywają jednak sytuacje, gdy samorządowiec traci prawo wybieralności wskutek prawomocnego wyroku skazującego (za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego). Sprawa utraty stanowiska wydaje się wtedy niemalże oczywista.
Rządy zza krat