Pomorskie gminy zmniejszą koszty utrzymania budynków oraz emisję gazów cieplarnianych dzięki modernizacji energetycznej 74 budynków komunalnych i użyteczności publicznej. Wartość inwestycji to 121 mln zl, z czego ponad 57 mln zł pochodzi z UE.

W poniedziałek w Gdańsku marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami 11 gmin umowy o dofinansowaniu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyremontowane zostaną m.in. wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, budynki urzędów, szkół, domów pomocy społecznej, straży pożarnej i bibliotek w Gdyni, Gdańsku, Rumi, Władysławowie, Pruszczu Gdańskim, powiecie tczewskim, Wejherowie, Kartuzach, Szemudzie, Jastarni oraz Przywidzu.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przed podpisaniem umów zwrócił uwagę, że "modernizacja energetyczna budynków oznacza pozytywne zmiany dla mieszkańców i władz gmin". Dzięki planowanym pracom odnowione zostaną elewacje i zmniejszą się koszty ogrzewania.

Zakłada się, że wymiana okien, drzwi, grzejników i docieplenie ścian oraz dachów czy instalacja odnawialnych źródeł energii zmniejszy zużycie ciepła i energii potrzebnych do obsługi budynków, co znacząco zmniejszy wysokość rachunków za media.

Dzięki modernizacji energetycznej 53 budynków użyteczności publicznej i 21 wielorodzinnych budynków komunalnych zużycie energii w regionie ma zmniejszyć się o ponad 24 mln kWh na rok, a w 137 gospodarstwach domowych poprawi się jakość mieszkania. Dzięki podłączeniu budynków do sieci ogrzewania miejskiego ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych o ponad 7,7 tys. ton równoważnika CO2 na rok.

"Modernizacja energetyczna budynków to też wypełnienie przez region wymogów stawianych przez Unię Europejską w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zapotrzebowania regionu na energię" - tłumaczył Struk.

Największy projekt o wartości 67,5 mln zł (w tym 27,9 mln zł z UE) będzie realizowany w Gdyni; w mieście do końca 2021 r. zmodernizowanych zostanie 17 budynków użyteczności publicznej, głównie szkół.

Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała nie ma wątpliwości, że efektem inwestycji będą nie tylko oszczędności na ogrzewaniu dla budżetu miasta. "To będzie inny komfort życia, inna estetyka szkół i efekt dla środowiska" - argumentowała.

W Gdańsku mają być zmodernizowane cztery budynki należące do Państwowej Straży Pożarnej. W Wejherowie - 13 wielorodzinnych budynków komunalnych a w pozostałych gminach - głównie budynki szkół. Projekty mają być zrealizowane najpóźniej do listopada 2022 roku.

Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Jan Szymański poinformował, że województwo pomorskie w perspektywie na lata 2014-2020 zakontraktowało projekty o łącznej wartości ok. 5,5 mld zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 4 mld zł. Oznacza to, że województwo zakontraktowało już ponad 56 proc. przyznanych funduszy unijnych.